Velkommen til bokkafé

Øygarden bibliotek inviterer deg til bokkafé med Merete Lien og Trude Brænne Larssen!
Biblioteket ligger på Rong, ca. 45 minutter fra Bergen.