Litteratur skal gripe tak i oss

Det er sagt mye klokt om litteratur og dens rolle i våre liv. Det er ingen tvil om at bøker utfordrer, provoserer, inspirerer, motiverer, informerer og sprer kunnskap.

I dag vil vi gjerne dele Guðrún Eva Mínervudóttirs ord om litteratur med dere. Mínervudóttir er en islandsk forfatter, og hun sa dette da hun holdt åpningstalen på bokmessen i Frankfurt i 2011:

Litteratur skal ha klør, og den skal gripe tak i oss. Den må opprettholde et sunt forhold til ubehagelige sannheter av alle slag. Litteraturens viktigste rolle er å bevege og skremme oss, riste av oss likegyldigheten, bringe tankene våre opp på et høyere nivå, vitalisere vår estetiske sans. Den burde fylle oss med rettferdig sinne, og forplikte oss til kamp mot urett og for kjærlighet til livet.