Mattisheimen

Mattisheimen sett fra Skjomenfjorden.