Hva er en møllpauk?

Har du lest Elvekongen, første bok i Årringer? I boka er det kanskje noen ord du ikke hørt før, og her får du en forklaring på hva de betyr!

Bakon
– ytterste del av tømmerstokk, ofte ubarket.

Beite
– et arbeidsskift i ei tømmerlense besto av to beiter, et beite besto av tolv mann.

Flak
– tømmer som ble lagt opp i flate og tynne flaker, som ble holdt sammen av stokker, tvers over (som flåter).

Haka
– redskap til å sette fast tømmerstokken på kanta.

Kanta
– bordene som tømmerstokken ligger på, blir drevet frem mot sagbladet ved hjelp av trinsebånd.

Krabbe
– håndvinsj til bruk ved sopping.

Lense
– tømmerstokker som er bundet sammen i enden, ligger i elver og fanger opp og leder tømmer i en bestemt retning.

Lensekræbber
– arbeidere/fløtere som arbeidet i lensa.

Møllpauk
– muldvarp.

Raier
– tynne stokker/staur man brukte til eks å bygge barhytter, lavvoer

Ringbom
– brukte man da man fløtet løst med en lekk (lense) rundt, for eksempel da man trakk tømmeret med slepebåt over sjøer.

Sjunke
– sorteringsstasjon der tømmeret blir registrert og sortert.

Skotning
– tømmer som setter seg fast i elvestryk/ fosser, måtte ofte sprenges løs.

Soppe
– å bunte sammen tømmerstokker.

Sponjekk
– yngstemann på sagbruket.

Tylft
– 12 tømmerstokker

Tømmerrenne
– (fløterrenne) – innretning i treverk, metall eller mur i form av en vannførende kanal eller renne.

Velte
– plass der tømmeret blir lagret.