Bli med tilbake til Siljas tid!

Forfatter Yvonne Andersen inviterer sine lesere og andre interesserte til Skotterud og sagbruksbygda Eidskog.

Lørdag 8. juni, fra kl. 11.00 – ca. kl. 13.00, settes Gaustadsjøsaga i drift for leserne av Årringer! Saga er drevet med «damplokomobil», akkurat som Myrmoen sag og høvleri. Her får du også mulighet til å møte Silja, herr Olafsen og Mas-Karin – og kanskje kommer Elvekongen!

Kongsvinger amatørteater har iscenesatt et minidrama fra den første boka. Du kan kjøpe kaffe og fleskepannekake – riktig fløterkost.

Lokomobilen på Gaustadsjøsaga. Foto: Eidskog museum

Guidet tur på Soot-kanalen
Rundt kl. 13.00 kjører vi i egne biler til Soot-kanalen. Her blir det guidet tur på cirka en time. Vi vandrer langs et unikt tømmerfløteranlegg bygget av Engebret Soot i 1847-49. Den fiktive Bøchmann-kanalen i Årringer er en kopi av denne.

Signerte bøker, vandring, teater og demonstrasjon av saga er helt gratis.

Transport til og fra Eidskog må du besørge selv.

Vil du være med?
Gi beskjed til Thorhild Berg hos Cappelen Damm, på telefon 21 61 74 51 (kl. 09 – 15) eller e-post: thorhild.berg@cappelendamm.no.

Gammelt bilde av Soot-kanalen. Foto: Eidskog kommune