Hvorfor møttes Riksforsamlingen på Eidsvoll, og ikke i Christiania?

Eidsvoll2

Vi har alle sett Oscar Wergelands berømte maleri av Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Men hvorfor møttes de egentlig akkurat her?

standard_ankerchristianaugust
Christian August Anker

Verkseierboligen ved herregården Eidsvoll verk, i dag godt kjent ved navnet Eidsvollsbygningen, ble møtestedet for de 112 representantene som kom sammen for å utarbeide og undertegne Norges nye grunnlov. På den tid var jernverket eid av forretnings- og embetsmannen Carsten Tank Anker, og var et betydelig industrianlegg. Etter at Anker kjøpte opp eiendommen i 1794, satte han umiddelbart i gang prosessen med å utvide hovedbygningen, et arbeid som ikke ble ferdigstilt før 1802. Arbeidet som ble lagt i utvidelsen førte til at Eidsvollsbygningen ble ansett som en av landets største og mest moderne privatboliger. Selv flyttet Anker og familien inn i 1811.

Carsten Anker var lenge bosatt i København, og det var under dette oppholdet han utviklet et nært vennskap med den danske prinsen Christian Frederik. Da prinsen kom til Norge som stattholder i 1813, hadde Anker inntatt posisjonen som hans nærmeste rådgiver.

Ankers nære vennskap med prins Christian Frederik, den sentrale lederskikkelsen under opprøret i 1814, samt hans egen politiske interesse, førte til at han stilte sin storstilte privatbolig til disposisjon for både notabelmøtet i februar og Riksforsamlingen i april og mai.

Kilder:
Statsbygg
www.snl.no