Gårdsliv på 1800-tallet

Sommeren 2013 hadde Valdres Folkemuseum en utstilling om hvordan folk levde på gårdene i Valdres på 1800-tallet og tidligere. Gården Kvie er opprinnelig fra Vang i Valdres, men står i dag på Valdres Folkemuseum.

På 1800-tallet var gårdsarbeidet tyngre enn nå, de hadde ikke moderne maskiner som kunne gjøre arbeidet lettere. Høyet ble slått med ljå og hengt på hesjer til tørk. Barna måtte hjelpe til. Bildene viser barn som arbeidet på åkeren med å luke og ta opp poteter, men de hadde nok også andre oppgaver, som å stelle i fjøset og melke kyr, eller de gjetet buskapen som gikk og beitet i fjellet. Ofte var det barna som bar mat til slåttefolket når de skulle hvile dugurd (lunsj). Det var nok sikkert ikke alltid like moro å stå med bøyd rygg i åkeren hele dagen med sola steikende i nakken, men sånn var det. Det nyttet ikke å mukke, det var jorda og det den ga, de levde av.

gutt

lja_hvile

dugurd

barn

skigard

rive

raking

poteter

lukeakern

luke