Takk for «I krig og kjærlighet …», Else Berit!

IKogK_46Det er vemodig å si farvel til I krig og kjærlighet … etter hele 46 medrivende bøker fra krigens dager. Faktisk er det ikke mange forfattere som har beskrevet hverdagslivet fra denne tiden, men det er nettopp det som har vært Else Berit Kristiansens prosjekt, og som har gjort denne serien så spesiell. Enkelte steder i Norge virket ikke krigen så nærværende. Andre steder levde folk med tyskerne tett innpå seg, med den frykt og usikkerhet det medførte. Altfor mange mistet sine kjære. På en levende måte har Else Berit vist oss hva som kunne skje når en familie ble splittet. I serien var det Kristin og Jan – i andre familier kunne bror stå mot bror, far mot sønn. Mange dobbeltagenter, som Kristin, gikk i graven stemplet som nazister. Sannheten døde med dem.

Vi har lært mange interessante mennesker å kjenne i denne serien, skikkelser som det ikke vil bli lett å glemme. Når siste bok er lest, får vi dikte litt videre om personene i vårt stille sinn.

Det har vært en glede å følge deg gjennom over førti bøker, Else Berit. Jeg ønsker deg lykke til videre!

Hjertelig hilsen redaktør Ann-Louis.