Ildkorset

Et hjertevarmt drama fra forfatteren av Sønnavind!

Da Frid Ingulstad søkte i sin egen families historie, fant hun i Jærens bygdebok noe som gjorde et sterkt inntrykk: En av Frids formødre ble på 1600-tallet funnet skyldig i blodskam og dømt til døden – fordi hun fikk barn med stefaren sin. Dette ble spiren til serien «Ildkorset».

ildkorset_retsdocDen 20. desember 1628, på Gand skipsreides tingstue

Nærværende: Severin Pedersen, Kongelig Majestets fogd

over Stavanger len, Henrich Hansen, skriver over Jæren

og Dalene og SamuelWatne, lensmann i bemeldte skipsreide.

Domsmenn: Henrich Stangeland, Anders Rische, Johanes

Frøland, Seuerin Hetland, Oelle Schørffuestad, Siffuert

Møglebustad, Hans Haaland, Hellie Schieffueland,

Endre Schieffueland, Rasmus Grude, Thøres Brød, Oelle

Kleppe.

Hvor da førnevnte Severin Pedersen for oss i retten lot

føre et kvinnfolk ved navn Ingerid Svalesdatter, som med

sin egen stefar Ola Toresen, nu bortrømt og reist fra landet,

skal ha ligget i blodskam, og derved til sammen avlet

et barn. Dette kvinnfolket ble nu spurt om hennes gjerning

og grove synd og forseelse hadde vært slik som hun

nu ble beskyldt for.

Forord:

Dette er første bok i serien ILDKORSET. Den er bygd over en sann historie fra min egen familie fra Sandnes og Jæren på 1600-tallet. De nakne fakta finner vi i bygdeboken «Jæren gards- og ættesoge» under navnet Audunstad gård. Her står det blant annet:

 Ingerid Svalesdotter fekk barn med Ola Toreson, stykkfar sin,

og vart i 1629 dømd frå livet. Ola Toreson rømde vekk, men ble

dømt til bål og brann om han var å finna.

 Det er noen få nøkterne setninger, men de gir et glimt inn i en menneskeskjebne så rystende at vi knapt kan fatte det. Det var en helt annen tid – en mørketid – snart fire hundre år tilbake, men tross alt bare tolv generasjoner borte. Mennesker trår frem i lyset og blir levende. Vi trenger ikke å dikte; livet selv står skrevet her i noen få enkle ord. Vi trenger bare litt innlevelse, så står de der. Våre forfedre. Med sine gleder og sorger, håp og forventninger, i hat og kjærlighet. Med sin angst og sine redsler . . .Tidene har forandret seg, og mye er heldigvis blitt annerledes – både lovene, synet på menneskeverdet og synet på kvinnen – men menneskene er de samme i reaksjoner og adferd. Slik de alltid vil være. Jeg har tatt meg den dikteriske frihet å endre noen person og stedsnavn – og gårdens plassering – samt den mest groteske delen av hendelsesforløpet, men ønsker nedenfor å gjengi en kopi av det originale rettsreferatet fra 1628. Dokumentet har jeg hentet fra Stavanger Statsarkiv. Jeg vil gjerne få takke Ole Auestad og hans familie for at jeg får lov til å fortelle denne historien fra deres slektsgård.

Frid Ingulstad

Forfatter

Ildkorset kommer nå endelig i ny utgave 2. februar!

For mer informasjon, og bestille abonnement gå her.