Mimremandag: Sønnavind 52 blir til

I dag mimrer vi oss tilbake til 2012. Da fortalte vi hvordan en seriebok blir til. En bok går ofte fort å lese, men mange arbeidstimer ligger bak hver av NorskeSeriers utgivelser.

Vi har bedt redaktør Oda Skard og redaksjonssjef Bjørg Larsen Rygh i NorskeSeriers redaksjon om å fortelle litt om det som skjer før du sitter med boken i hendene dine. Boken vi har valgt som eksempel er Sønnavind 52, skrevet av Frid Ingulstad. Oda er redaktør på serien og Bjørg er konsulent.

Alle disse menneskene er involvert i arbeidet med Sønnavind 52:
Forfatter – skriver boken
Konsulent – leser gjennom, retter feil og gir tilbakemeldinger til forfatteren
Redaktør – har hovedansvaret for boken. Koordinerer arbeidet, leser nøye gjennom historien, retter skrivefeil, foreslår boktittel og har ansvar for bokens omslag
Historisk konsulent – sjekker alle de historiske detaljene i boken.
Korrekturleser – retter skrivefeil
Illustratør – lager forsideillustrasjonen
Designer – designer omslaget

Historien skrives
Alle forfatterne våre har forskjellig måte å jobbe på. Noen har tenkt ut historien før de begynner å skrive, mens andre serier blir til mens de skrives. Frid pleier aldri å planlegge en bok på forhånd. Handlingen blir til underveis, og hun begynner å skrive på neste bok i serien samme dag som hun er ferdig med den forrige. Underveis i skrivingen hender det at Frid, Oda og Bjørg tar en prat, men med Frids rutine er det vanligvis ikke nødvendig.

Mandag, uke 1: Frid har frist for å levere hele boken til konsulent Bjørg, som skal lese gjennom alt. Frid leverer som vanlig alt i tide!

Fredag, uke 1: Konsulent Bjørg har lest igjennom alt, gjort sine anmerkninger og sender tilbake til forfatteren. Bjørg har skrevet mange hyggelige bemerkninger i margen, men noen steder vil hun stryke en setning eller sette inn noen ord. Og har forfatteren glemt at hun lovet leserne å ta en tur til byen for å ordne noe? Det må med, skriver Bjørg.

Mandag uke 2: Frid får manus i posten og bruker et par dager på å gå igjennom Bjørgs anmerkninger – og lese litt ekstra godt igjennom de sidene hvor Bjørg strøk noe tekst.

Onsdag, uke 2: Frid skriver sammendrag over boken og sender alt til Oda. Bjørg får også et sammendrag – og da kan både Frid og Bjørg begynne å konsentrere seg om bok 53.

Frid og konsulent Bjørg ved Akerselva

Redaktør Oda tar over
Oda er Frids redaktør, og hun kommer inn i bildet etter at konsulent Bjørg har gitt Frid tilbakemelding. Da får Oda en ny versjon av manus direkte fra Frid, sammen med et sammendrag. Et slikt sammendrag er veldig fint å ha for å få en oversikt over boken og serien, og Frid har skrevet sammendrag over alle bøkene i serien, kapittel for kapittel. Dette har mange ganger vært et nyttig redskap for å lete opp gamle scener og finne ut hva som skjedde når – og med hvem. Det er mye å holde styr på i en så lang serie!

Frid er en rutinert og effektiv forfatter som alltid ligger godt «foran skjemaet». Derfor har redaktøren god tid til å gå gjennom manuset hennes og gjøre det klart til trykk.

Oda leser gjennom Frids manus

Historisk konsulent
Det første Oda gjør når hun får manuset fra Frid, er å sende det til Ragnhild Nyhus, den historiske konsulenten som har fulgt hele serien. Ragnhild leser manuset og kommer med tilbakemeldinger på alle de historiske detaljene. Det er sjelden Ragnhild finner mye å sette fingeren på, men hun har nyttige innspill på alt fra skikk og bruk til klesplagg, jordbruk, inventar og redskaper, og kanskje må vi inn og rette på ting i manuset, selvfølgelig med Frids godkjenning. Selv om Frid er veldig god på all bakgrunnsforskning, er det gull verdt å ha Ragnhild med på laget.

Så leser Oda selv nøye gjennom manuset. Hun retter opp det hun ser av skrivefeil og kommafeil, og kanskje pusser hun ørlite grann på språket litt her og der. Innimellom hender det at hun har spørsmål til Frid, da tar de det på mail eller telefon.

Sønnavind brekkes i Trondheim og trykkes i Danmark
Deretter gjør Oda manuset klart til sending til setteriet. Teksten må inn i en spesiell mal, med tittelsider først. Tittelsidene inneholder blant annet kolofonside, kart og personliste, og det er viktig at opplysningene på kolofonsiden er helt korrekte. Tenk at hver eneste bok i hele verden har sitt helt spesielle ISBN-nummer!

På setteriet i Trondheim «brekkes» teksten om til et dokument som ligner på ferdige boksider. Dette dokumentet leses nøye av Ivar, som er seriens faste korrekturleser. Det han finner av feil blir rettet opp, og dermed sendes hele dokumentet til trykkeriet – som for Sønnavinds del ligger i Danmark.

Kolofonsiden i Sønnavind 52

Boken får omslag
Det er også redaktørens oppgave å finne en passende tittel, skrive baksidetekst og foreslå en forsidescene. Oda prøver å finne den mest dramatiske eller mest sentrale scenen i boken, og sender instrukser og tekstutdrag til illustratøren, Ingun Mickelson. Etter et par uker sender Ingun ferdig illustrasjon til Oda. Som regel gjør vi ingen endringer med illustrasjonen, men denne gangen fikk Ingun beskjed om å endre på et par ting. Kan du se hva hun gjorde? 

 

Når forsideillustrasjonen er ferdig kan Sissel, forlagets designer, lage omslaget. Det ferdige omslaget sendes som en pdf til trykkeriet, der det trykkes sammen med «innmaten» i boken.

Så er det bare å vente på at ferdige bøker sendes ut til butikker og abonnenter. Det er alltid en god følelse å sitte med en fin, ferdig Sønnavind-bok i hendene!