Elises skrivemaskin

Se på denne! En riktig gammel og flott skrivemaskin, som vi tror Elise i Sønnavind kan ha brukt tidlig i sin forfatterkarriere. I sommer har den vært utstilt i Hønse-Lovisas hus på Sagene i Oslo, sammen med andre gjenstander fra tidlig 1900-tall. I dag er Hønse-Lovisas hus en hyggelig kulturkafé, men tidligere var det verksmesterboligen til Stampemøllen, hvor de laget vadmel. Og her bodde Elise og familien hennes i Frid Ingulstads fortelling fra Akerselva.

Elises skrivemaskin

Denne skrivemaskinen er fra tidlig 1900-tall. Den har QWERTY-tastatur, men mangler de norske tegnene ø, æ og å. Verdens første skrivemaskin tok Henry Mill patent på i 1714, men det var først etter mange forsøk på å utvikle maskinen, at en Remington i 1867 klarte å skrive raskere enn man gjorde for hånd. Bar-Lock lagde i 1888 en maskin med typearmer, som satte bokstaver på et papir rullet rundt en vals. Hvis du lurer på hvorfor bokstavene sitter slik de gjør på ditt tastatur, er det fordi armene på de gamle maskinene ofte kilte seg sammen, da bokstavene som ofte ble brukt sammen satt for nær hverandre. Derfor fikk vi det tastaturet vi har i dag, som fulgte med fra skrivemaskinene til datamaskinene.

Sonnavind12Skrivemaskinen var en viktig grunn til at kvinner kom ut i arbeidslivet. I Sønnavind 12, Medmenneske, tar Elise pennen fatt for alvor, etter følgende samtale med sin søster Hilda:

«Tenk deg om, Elise. Du venter barn nummer to og har ingen ektemann. Dessuten forsørger du dine to brødre og en foreldreløs gutt. Du er arbeidsløs, og kan ikke forsørge en hel familie på å sy for folk. Hvordan har du tenkt å greie det?»

«Ved å skrive bok. Jeg skal bli forfatterinne.»

Allerede i bok 15 får Elise antatt sin første roman, Vingeskudt, i Danmark, og hun får et forskudd på 25 kroner. I bok 17 kommer boken ut på norsk, men ennå skriver man med penn.  I bok 20 får Elise tilbud fra forlaget Grøndahl & Søn om å skrive på heltid, men først i bok 23 blir skrivemaskinen omtalt. Den kommer med bud i kapittel 18, og hun skal få låne den så lenge hun vil. Guttene er begeistret, særlig Peder, som øyner en sjanse til å slippe lære skjønnskrift på skolen. Han kan jo bare låne Elises skrivemaskin i stedet.