Birger Albert – en ekte hverdagshelt

I bok 8 av Anna fra Røros dukker eneboeren og den underlige einstøingen Albert opp. Som alle de andre personene i serien, er også Albert formet gjennom fri fortelling. Men samtidig er han også til en viss grad inspirert av en virkelig skikkelse.

Birger Albert Person ble født i Tufsingdalen, ikke langt fra Femunden, i 1929. Faren, som også het Albert, kom fra Sverige og giftet seg med Berit Engebretsdatter. Hun satt på et lite småbruk etter å ha blitt enke etter et kort og barnløst ekteskap. Albert den eldre og Berit bygde hus og fjøs og stabbur og alt sto ferdig i 1931, samtidig med at Birger Alberts yngre bror, Manfred, ble født.

Faren døde i 1962. Da hadde den yngste sønnen alt reist til sjøs, og Birger Albert ble etter hvert alene på gårdsbruket da også moren døde i 1973.

Albert og Berit Person med sønnene Manfred (bak t.v.) og Birger Albert.

Verken Birger Albert eller broren Manfred ble noensinne gift. Birger Albert drev gårdsbruket helt til han døde i 1983. Alene som han var det aller meste av tiden, hadde han ansvaret både i fjøset, der han hadde seks melkekuer og tre ungdyr, og inne i huset. Han satte sin ære i at det hjemme hos ham ikke skulle være noe dårligere enn på brukene der det var kvinnfolk til å ta seg av matstell, husvask, pynting til jul og annet som hører hjemmet til.

På somrene fikk han besøk av broren Manfred, som tok seg fri fra sjøen, for å være hjemme og gi broren en håndsrekning i de travleste onnene. Men utpå ettersommeren og gjennom hele den lange og barske vinteren var Birger Albert igjen alene om ansvaret.

Småbruket Østli i Tufsingdalen
Småbruket Østli i Tufsingdalen, der Birger Albert Person levde og virket hele livet.

Ikke bare sørget han for at alt var på stell hjemme hos seg selv, han hadde også tid og overskudd til å gi en hjelpende hånd til andre enslige, og særlig de som var eldre og ikke lenger greide seg så godt på egenhånd.

Det var et aktivt revymiljø i bygda på den tiden, og der spilte Birger Albert en nøkkelrolle. Han var en meget dyktig imitator av personligheter i bygda, og hadde sin spesialitet i å imitere gardkjerringer. Hans ferdigheter på revyscenen avstedkom mang en gapskratt.

Birger Albert var nok original på sitt vis, men like fullt en hverdagshelt. Når vi skriver om Albert i Anna fra Røros, er det også ment som heder til virkelige mennesker, de som gjør sine enkle heltegjerninger i det stille, som den ekte Birger Albert.

Kilde/faksimile av bilder: «Tufsingdalen – Gårder og Slekter» av John Midtdal.
Muntlig kilde: Lars Erik Midtdal.
Klikk på bildet for å tegne abonnement.

Fortsatt ikke lest første bok i serien? Bestill den helt gratis på nettsiden vår!