Sons of Norway fikk celebert besøk

I forrige uke var NorskeSerier på besøk hos Sons of Norway for å markere at fire romanserier nå finnes i engelsk språkdrakt på det amerikanske markedet.

Anne-Lise Boge og Eva Stensrud var invitert til et medlemsmøte i Sons of Norway Christiania Lodge, for å fortelle om seriene som er tilgjengelig over dammen.

Sons of Norway er en interesseorganisasjon for norsk-amerikanere, grunnlagt av 18 nordmenn i Minneapolis, USA, i 1895. Den opprinnelige hensikten med foreningen var å hjelpe medlemmene og deres familier når sykdom og dødsfall rammet. I dag jobber foreningen aktivt med å bevare den norske kulturarven. Foreningen har 53 000 medlemmer og 380 lokale losjer i USA, Canada og Norge.

Original sin og The Guldberg Saga
På møtet viste vi frem og fortalte om alle de fire seriene som er ute på engelsk: The Bergfoss Saga av Synnøve Eriksen, The Viking Queens av Frid Ingulstad, Original Sin av Anne-Lise Boge og The Guldberg Saga av Eva Stensrud.

Anne-Lise og Eva var invitert fordi deres serier, Arvesynd og Storgårdsfolk, er fra tiden da nordmenn flyttet til Amerika.

Anne-Lise fortalte levende fra livet på Nordmøre for hundre år siden – tiden og stedet mange dro fra for å søke lykken i Amerika. Hun hadde også med vakre bilder fra «Malis rike», fra gården, fra naustet, fjellet og setra. Anne-Lise fortalte også om sin eventyrlige reise til norskbygdene i USA for femten år siden, som del i arbeidet med Arvesynd-serien.

Eva knyttet bånd mellom våre dagers og gamle dagers migrasjonsbølge, da 800 000 nordmenn utvandret fra sitt «shithole country» til Amerika. Kongen hadde forbudt å dele gårder ved arv – da ble det så lite skatt å kreve inn. Dermed ble mange bondesønner jordløse eller husmenn. Ikke rart at de reiste fra norsk jord til amerikansk, for jordbruk var det de kunne, og jord fant de på de vide slettene i Midtvesten.

Et hyggelig møte med en hyggelig gjeng!

Kjenner du noen engelskspråklige som er interessert i norsk historie?
Tips dem om norske serieromaner! Alle de fire seriene som er oversatt til engelsk kan kjøpes via Royal Hawaiian Press.

Tusen takk for et hyggelig møte!