På setertur med Ingeborg Anna

Vår Anna fra Røros er en oppdiktet romanfigur, men det er faktisk mulig å oppleve vandringer i bergstaden Røros med en ekte og lys levende Ingeborg Anna, med etternavnet Ødegaard. Hun er guide ved Rørosmuseet, og vi ble med henne på setertur til Småsetran.

Vår guide, Ingeborg Anna Ødegaard.
I salg nå!

I serien om Anna skriver vi flere ganger om setra som lå under gården Smedbakken. Også dette oppdiktet, men vi ser for oss at setra til Anna kunne ligget i området Småsetran, som nå heldigvis er vernet, som et av de siste gjenværende autentiske såkalte hagaområdene på Røros.

Hagaer var jorder som ble anlagt rundt byen. Gårdsbrukene lå tett i gata, og det var lite dyrkajord knyttet til selve brukene. Derfor ble jorder, eller hagaer som det altså kalles, dyrket opp rundt hele byen. Her bygde gårdene setrer, med hus og fjøs, og hit flyttet de med buskapen på sommeren, med kort vei til utmarksbeite.

I dag er veldig mye av dette bygget ned, og fra midt på 1970-tallet og utover raste en hissig diskusjon på Røros om nettopp området Småsetran. Noen ville bygge ut området med boliger og kjøpesentre, mens andre ville bevare området som det var. For å gjøre en lang historie kort, så vant vernetanken fram, ved at de sentrale miljøvernmyndighetene grep inn og vernet området i 1989. I dag finner man neppe noen på Røros som fortsatt mener at området skulle vært bygget ut.

Hagaer med steingjerder og løer, slik man finner det nesten bare i Småsetran.
Hesjer på gammeldags vis fikk vi også se på seterturen.
Et lite nett av idylliske seterveier går gjennom Småsetran.

Jordbruket, slik det tradisjonelt ble drevet, med ku og sau i fjøsene i gata, opphørte for det meste på 1950-tallet, og dette var også bakgrunnen for at man begynte å se på ny utnyttelse av området.

Eneste måten å vedlikeholde kulturlandskapet i dette området, er ved å drive jordbruk, samtidig som man rydder i bjørkeskogen som nå vokser vilt etter at det ikke lenger er så mange beitedyr i området. Jordbruket drives i dag med moderne maskiner, supplert med mer manuell kantslått, så området mest mulig skal se ut som det en gang gjorde.

Før var det vanlig å henge graset i hesjer og tørke det til høy på det viset. I år er det bare to hesjer å se i Småsetran, og hvem sin eiendom står de på? Jo, de står på setereiendommen som har vært i Ingeborg Anna Ødegårds familie i generasjoner.

Takk for turen og takk for omvisningen, Ingeborg Anna!

Ingeborg Anna Ødegaard guidet oss rundt på Småsetran.
0 kommentar(er).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Annikki Øvergård

Annikki Øvergård er et pseudonym for Annikki Torgersen og Jan Erik Øvergård. De har tidligere utgitt serien «Rosemalt», og skriver nå på «Anna fra Røros».