Norske serier fra hele Norge

Siste frist for manuskonkurransen er 1. mars. Bare minner om det! Vi har fått inn mange gode bidrag alt, men hvis du har noe på lur, bør du svinge deg raskt. Og hvis du kan hjelpe til å rette opp den geografiske skjevheten for norske serier, er du hjertens velkommen. Se bare her hva vi har funnet ut ved en liten opptelling:

Serieromaner er landets mest populære lesestoff. Denne folkelige lesningen er godt spredd over hele landet, men det fins unntak. Hedmark fylke har for tiden hele fem norske serier, mens Østfold, Agder-fylkene og Hordaland er helt uten slik litterær støtte.

En halv million nordmenn følger en eller flere av de populære romanseriene, som fortrinnsvis blir solgt gjennom dagligvarehandelen. De handler stort sett om bygdeliv et eller er par hundreår tilbake i tiden: sterke kvinner i vanskelige situasjoner, familiedrama, stormende kjærlighet og sviende sjalusi, urettferdighet, store forskjeller mellom samfunnets lave og høye, hardt slit og små gleder i primærnæringene. Siden starten med “Sagen om Isfolket” i 1982 har det kommet litt over hundre ulike romanserier. Av dem er 28 aktive og nyskrevne i begynnelsen av februar 2011.

En gjennomgang av de 28 seriene på markedet viser at de fleste fylker har én eller flere serier. Men det fins også store hvite flekker på et norgeskart over serieromanene. Østfold, Hordaland og Agder-fylkene er totalt fraværende.

Store områder som Sørlandet, Hardangervidda, hele fjellheimen, Sunn- og Nordfjord, Sunnmøre og Nord-Trøndelag er svært lite beskrevet i de norske romanseriene. Samtidig har det sentrale Østlandet, Oslo og Akershus opp gjennom årene hatt langt flere serier enn antallet lesere skulle tilsi. Det er nord for Trondheim vi finner de flittigste serieleserne. Der kjøpes hver leser to bøker, mens folk i Oslo bare kjøper én.

Topplista – antall serier pr fylke:

Hedmark 5
Nordland 3
Sør-Trøndelag 3
Oslo 2
Buskerud 2
Finnmark 2
Oppland 2

Følgende fylker har én serie hver: Akershus, Vestfold, Telemark, Rogaland, Sogn og fjordane, Troms, Svalbard. Fire fylker, Østfold, Hordaland, Aust-Agder, Vest-Agder, har ingen serier.

SE OGSÅ: 1. mars, en magisk dato

Rekkefølgen mellom fylker med like mange serier indikerer hvor mange lesere de enkelte seriene har. “Sønnavind” fra Oslo har flest lesere av alle seriene, og plasserer dermed Oslo foran de øvrige fylkene med to serier.

– Det burde være et folkekrav at hvert fylke har minst én serie, slik at lesere over hele landet kan føle seg hjemme!

Tomas Algard, forlagssjef i Cappelen Damm.

For mer info: tomas.algard@cappelendamm.no, tlf 21 61 74 50, 905 28 159, eller manuskonkurranse@cappelendamm.no