Bergen anno 1949

Foto av Bryggen: Aune Kunstforlag / ubb-bs-pkb-00097

Tekst: May Lis Ruus

Dette er Erles Bergen.

På Universitetet i Bergens billedsamling (marcus.uib.no) har jeg brukt søkeordet 1949, og bildene du ser under er enten fra det året, eller i tidsrommet rundt 1949. Mange av bildene der har zoom, og ved å lime inn bildenavnet (f.eks. ubb-w-sh-015182) i søkefeltet, kommer du rett på bildet og kan se mange fine detaljer. 

May Lis Ruus

Bergen fra luften

Under ser du Bergen fra luften 19. juni 1949. Store Lungegårdsvann var mye større. Puddefjordsbroen var ikke bygget. På Nordnes var det store områder som ikke var gjenoppbygget etter eksplosjonsulykken 20. april 1944. På Nøstet var det også ødetomter etter bombingen i oktober 1944.  Ved Skoltegrunnskaien i front ligger det amerikanske hangarskipet ‘Implacable’, som var i Bergen 19. juni 1949.

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S / ubb-w-sh-015182

I utsnittet er husrekken Nøstegaten rammet inn:

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S / ubb-w-sh-015182

Bryggen mellom 1946-1954

Foto: Aune Kunstforlag / ubb-bs-pkb-00097

Torget mellom 1950-1960

Foto: Leif Larsen / ubb-bs-ok-20287

Torget i 1932

Foto: Atelier KK / ubb-kk-pk-2524b

Torgallmenningen med varehuset Sundt, antakeligvis mellom 1940-1948

Foto: Olai Schumann Olsen / ubb-so-0645

Aviskiosk på Torgallmenningen, 1952

Foto: Atelier KK / ubb-kk-n-435-074

Samme kiosk på kveldstid, 1952

Foto: Atelier KK / ubb-kk-n-435-068

Bladutvalget viser at det ble solgt mange engelske blader. Året er 1952, for et av tegneseriebladene i vinduet er Bambi, og det ble utgitt i 1952. 

Foto: Atelier KK / ubb-kk-n-435-068

Ole Bulls plass, 1946-1951

Foto: Atelier KK / ubb-kk-n-432-004

Ole Bulls plass, 1949

Foto: Norvin Reklamefoto / ubb-nor-b-0104

Torgallmenningen/Torget i 1949

Foto: Atelier KK / ubb-kk-n-435-201

Småstrandgaten, 1945-1950

Bygningen i midten ble revet da hovedpostkontoret i Småstrandgaten 3 ble påbegynt i 1949-1950. Posthuset sto ferdig i 1954, og ble tatt i bruk i 1956.

I bakgrunnen til venstre er brannstasjonen, og til høyre telegrafen. 

Foto: Atelier KK / ubb-kk-n-360-062

Gamle Nygårdsbro, 1948

Geofysisk institutt bakerst i bildet ble ferdigstilt i 1928, og i 1946 ble sidefløyene påbegynt.

Foto: Atelier KK / ubb-kk-n-360-035

Nøstet

Her er to av husene i husrekken der Erle bor. Det nærmeste er nummer 45 og gavlhuset er nummer 43, der Erle og familien Ravndal bor. Bildet er fra 1962, og er endret ved at det er kolorert.

Foto: Gustav Brosing / ubb-bros-01422

Her er det samme huset, tatt mellom i 1890-1900. Husrekken er pusset opp i nyere tid, av Roger Iversen som eier Nøsteboden. Han har tilbakeført det til slik det var opprinnelig, med dør i midten og to vinduer på hver side.

Den gangen var det bebyggelse foran husene, men det ble senere en bredere gate. 

Foto: Olaf Andreas Svanøe / ubb-bros-02347

Husene i nåtid:

Foto: May Lis Ruus, desember 2021

Inspirert av egen familiehistorie

Endelig er May Lis Ruus tilbake med en ny romanserie! Blåmåne er en besettende og ektefølt romanserie på 15 bøker.

Ideen til Blåmåne er inspirert av May Lis’ egen familiehistorie – en sterk fortelling om motgang og skjebnens luner. I likhet med hovedpersonens far, var May Lis’ morfar krigsseiler og pådro seg tuberkulose på slutten av krigen og døde. For at familien skulle klare seg, måtte May Lis’ tante slutte på skolen for å brødfø familien. I Blåmåne heter hun Erle, men for May Lis er hun kjent som tante Ellinor.