Lise Lotte Mehl

En psykologisk krimserie fra May Lis Ruus, om familiekonsulent Lise Lotte Mehl – som stadig trekkes inn i bergenspolitiets saker .

For noen år siden vurderte May Lis og familien å bli beredskapshjem, og gikk noen runder med Bufetat. Planene ble lagt på is, men innsikten hun satt igjen med, inspirerte May Lis lyst til å bruke noe av tematikken i en spenningsserie: «Jeg har lagt handlingen til mitt nærområde, og bøkenes titler er utdrag av barnesanger og barneleker som er knyttet til handlingen.»