Renate Josefsen

Renate Josefsen, f. 1974, er fra Narvik i Nordland. Stina Saga, Renates første romanserie, ble lansert i 2012. Serien er inspirert av et kjent sagn fra hennes hjemtrakter. I 2024 kom Skogstjerner, Renates andre serie. Også her utspiller mye av handlingen seg nær hennes hjemsted.